natuurtuin

Natuurtuinen

In natuurtuinen laten we de natuur zijn gang gaan of sturen we die wat bij door aanplant of inzaaien van streekeigen beplanting. Op die manier neemt ook de fauna toe...

Een leuk weerzien na een lange winter.

Arme kikker...

Plantenkeuze voor arme droge zandgrond.
Op dergelijke gronden is de bloeitijd beduidend langer dan op zwaardere gronden en is de soortenrijkdom groter.

Plantenkeuze voor zware, matig rijke gronden.(onze tuin)
Koekoeksbloem, scherpe boterbloem, gele lis, ratelaar, gele rolklaver, gevlekte rietorchis....Vooral spectaculair in de maanden mei en juni. Daar er wat niveauverschillen aanwezig zijn - en vooral langs de greppel tussen schapenweide en onze bloemenweide - hebben we de latere bloei van ondermeer echt knoopkruid, zaagblad, blauwe knoop, moeraswalstro, tormentil, jacobskruiskruid...

Bloemenakkers beginnen weer aan een opmars. Vooral schrale gronden zijn geschikt voor de bloemenrijke roggeveldjes van weleer. Papavers, korenbloem en kamille vallen vooral op. vzw Houtland (regio Brugge) promoot graag zulke situaties.

Geelvlekheidelibel

Net eruit, nu nog wat opwarmen en weg...

Icarusblauwtje

Mannelijk ex.. Een van de meest voorkomende blauwtjes.
Waardplant : Klaver.

Keizersmantel

Oranjetip

Dit voorjaarsvlindertje zien we vooral in weiden en gazons met Pinksterkruid en heggenranden met Look-zonder-look. Judaspenning is de waardplant bij uitstek in de tuin. Wat bladvraat door de rupsen is een klein offer dat de tuinliefhebber moet dragen.

Koninginnenpage

De laatste jaren een meer geziene gast in bloemen- en moestuinen.

rups van de koninginnenpage

Tijgerspin

Wordt vooral gevonden in hoog gras waar deze spin zijn web maakt om sprinkhanen te vangen. Hier op onze Persicaria 'Pink Elephant'.

het Thijssepark te Amstelveen is een van de oudste heemtuinen. Deze ontstond na de oorlogsjaren (Broerse) en is tot de jaren '70 verder uitgebreid (Galjaard). De beleveniswaarde voor de bezoeker werd altijd voorop gesteld, dit samen met het gebruik van inheemse planten. Door de verschillende niveau's, zuurtegraadcijfers en lichtsituaties is de soortenrijkdom uiteraard enorm.
Een bezoek waard, het hele jaar door!

De bloemenweide van Great Dixter wordt gemaaid.
Deze tuin staat model voor tuinbeleving. Vele mensen hebben dank zij een bezoek aan deze tuin de liefde voor tuinen en natuur ontdekt.