Grassentuin

De grassentuin

De grassentuin biedt tal van verrassende doorzichten. Hier is rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke elementen zoals de dreef, het bos, de weiden en de schapen- en hoenderweide van de buren. Drie knotwilgen vormen een repetitie van de verder gelegen grijze wilgenrij en vormen zo een doorzicht naar de schapenweide.

Ruwe Smele of Deschampsia cespitosa 'Golden Dew' als siergras met Geranium 'Brookside' en Knautia macedonica. Dit is een goede combinatie voor landschappelijke tuinen.

Na een hevige bui buigen de rosse bloeiwijzen door.

De schapen begroeten het ochtendlicht.
De siergrassen op de voorgrond, Deschampsia cespitosa 'Goltau' hebben hun naam niet 'gestolen'. Ze zien er ook al even wollig uit als de schapen zelf.

De maaiweide

Voorbij het hekken bevindt zich een ha-ha, opgebouwd uit tamme kastanjepalen, die de maaiweide begrenst. Rechts hiervan biedt een gazonpad zicht op een bosbeplanting die zich onder de kruinen van de eikendreef bevindt.

Het landelijke karakter wordt versterkt door de kastanjehouten ‘post- en rail’ afsluiting. Een vlonder van acacia-planken vergemakkelijkt de toegang tot de maaiweide. Tot op heden zien we in mei en juni vooral Koekoeksbloem en Ratelaar. Later Knoopkruid en Zaagblad, onze populatie is één van de weinige vindplaatsen in de Benelux. Orchideëen zien we ook elk jaar meer en meer. bij aanvang deden de magrieten het zeer goed maar verzwakken wegens te nat in de winter.

Langs het smalle grachtje van de maaiweide groeien er het zeldzame zaagblad en blauwe knoop (Serratula, Succisa). Om die redenen hebben we recent de bloemenweide geplagd en zodus verarmd. Uniek is de tertiaire kleilaag die hier dagzoomt en zodoende sterk uitgeloogd is. Dit resulteert in een zure en fosfaatarme bodem waardoor er een schrale vegetatie optreedt, toch een zeldzame situatie.

Een gazonpaadje tussen de bloeiwijzen van grassen en bloemen. Altijd een leuke ervaring om daar door te waden. Kinderen zijn dol op zulke paadjes.

De bloemenweide na de maaibeurt, meestal is dit tegen half juli. In de ha-ha-gracht staan er nog wat kattestaarten (Lythrum salicaria). In Amerika is dit een invasieve exoot!

In oktober 2011 hebben we een poelvijver aangelegd. De kleibodem zorgt er voor dat het waterniveau enkel kan zakken door verdamping, in 2012 is dit zakken amper gebeurd. Door de afwezigheid van vissen zijn er al heel wat salamanders en kikkers, enkel de reiger bekijkt dit amfibieën-bestand en doet het nodige! In mijn dromen heb ik al zelf eens een ringslang gezien, niet ondenkbaar met die globale opwarming, in Noord-Frankrijk zijn ze er al.

De eerste jaren na inzaai deden de magrieten het opmerkelijk goed. Nu zijn het vooral scherpe boterbloem, echte koekoeksbloem en ratelaar die opvallen, op de drogere plaatsen echt knoopkruid en zaagblad.